Valtuustoryhmä ja Luottamustoimet 2017 – 2021

SDP:llä on Auran kunnanvaltuustossa kaudella 2017-2021 yhteensä 6 edustajaa ja kaksi edustajista toimii kunnanhallituksessa. Edustajien lisäksi eri lautakunnissa toimii 5 henkilöä lautakuntajäseninä tai varajäseninä. SDP:n edustajilla on myös erilaisia ylikunnallisia luottamustoimia.

KUNNANHALLITUKSESSA

Jukka Leino

Puheenjohtaja

jukka.leino@aura.fi

Juhani Yli-Pohja

mrbond72@hotmail.com


KUNNANVALTUUSTOSSA

Heidi Rajakangas

heidi.rajakangas@gmail.com

Jyrki Alanko

jyrki.alanko@pp1.inet.fi

Niina Aarnio

aarnio.niina@gmail.com

Ritva Vainio

r.vainio@kolumbus.fi


LAUTAKUNTAJÄSENET

Anna Kela

anna.kela@gmail.com

Jarko Rahkala

jarko.rahkala@hotmail.fi

Mika Rahkala

mika.rahkala@hotmail.com

Pete Sillanpää

pete.sillanpaa@gmail.com

Toni Tikkanen

toni.tikkanen@live.fi