Auran Kunnan Päätöksenteko

Auran kunnan luottamushenkilöt toimikaudella 2021-2025

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Auran kunnanvaltuustossa on 19 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Auran kunnan päätöksenteko

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspöytäkirjat, sekä tulevien kokousten esityslistat on luettavissa Auran kunnan verkkosivulla. Sivulla on luettavissa myös eri toimielinten kokouspöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset.

Linkki; Auran Kunnan Päätöksenteko