Ritva Vainio

Olen koko aikuisikäni asunut Aurassa ja toiminut nuorten parissa useita vuosia. Tällä hetkellä toimin Auran Nuortentalon kuntosalin vetäjänä ja useissa muissa luottamustehtävissä. Haluan edelleen olla mukana aktiivisesti osa Auran päätöksentekoa omalla tavallani!

Minulla on tieto ja taito tehdä päätöksiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

HUOLENPITOA HUOMISESTA

Auralaisella oltava oikeus:

  • Viihtyisään ja turvalliseen asumiseen
  • Turvalliseen liikkumiseen koko kunnan alueella
  • Peruspalveluihin oman kunnan sisällä, kuten päivähoito lapsille, vanhainkotipalvelut, terveyspalvelut, jne.

Aura tarvitsee:

  • Aktiivista nuoriso- ja perhetyötä
  • Tulevaisuuteen panostamista perheiden ja yritysten parhaaksi