Jukka Leino

Hei!

Olen 61 v ympäristökasvattaja ja aktiivi kuntapolitiikan harrastaja ja toiminut valtuutettuna- ja varana vuodesta 2012 asti, joista viimeiset 6 vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana. Muita luottamustoimiani ovat Maakuntavaltuuston jäsenyys, Pöytyän KKY:n hallituksen vpj, Kansalaisopiston johtokunta, L-Suomen Koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsen ja Käräjäoikeuden lautamies 2017-2021.

Asun Karviaisissa vaimoni ja kissan kanssa. Aikuiset lapset asuvat Aurassa ja Pöytyällä. 2 pientä lastenlasta ovat ainutlaatuista seuraa vaarille.

Kunnat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka.

Suomen perustuslain mukaan kunnissa valtaa käyttävät kunnan asukkaat. Kunnalliset palvelut vaikuttavat keskeisesti kunnan elinvoimaan. Kunnan elinvoima syntyy sen alueella olevista työpaikoista, hyvistä palveluista ja vireästä eteenpäin menosta. Asuinympäristö, työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet, liikenteellinen saavutettavuus sekä kaupalliset ja tapahtumapalvelut muodostavat kunnan vetovoimatekijöiden ytimen.

Kunnat sivistävät ja kasvattavat

Koulut, päiväkodit, kirjastot ja kulttuurilaitokset ovat kuntien tärkeimpiä palveluita, kun sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan muualla. Virkeä kulttuuritarjonta houkuttaa myös uusia asukkaita. Palvelut toimivat, kun niihin satsataan ja henkilökuntaa on riittävästi.

Kuntien on kannettava vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta

Kuntien hiilidioksidipäästöt pitää saada laskuun, jotta ilmastonmuutosta voidaan jarruttaa. Suomi elää siirtymävaihetta kohti kestävää, hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivää kiertotalousyhteiskuntaa. Kunnat tekevät suuren osan ilmastotoimista, ja siksi kunnilla on suuri vastuu kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Resurssiviisautta on, että rakennuskanta sekä tiet ja väylät pidetään hyvässä käyttökunnossa.

YouTube video; Hiilineutraali kunta tarvitsee ilmastonmuutoksen haasteisiin ratkaisuja tarjoavia yrityksiä.