AJANKOHTAISTA

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE

ALUEVAALIT 2022 VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 2023 HYVINVOINTIALUEEN TEHTÄVÄT VARSINAIS-SUOMEN SDP:n ALUEVAALIOHJELMA JA TAVOITTEET ALUEVAALI 2022 Ennakkoäänestys Suomessa 12.1.-18.1.2022 Vaalipäivä 23.1.2022 VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 2023 Kuntien vastuulla oleva sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 lähtien. Hyvinvointialueilla on itsehallinto ja Varsinais-Suomessa…
Lue lisää

Auran SDP:n Valtuustoaloite ympäristöohjelman laatimisesta

Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on asettanut ilmastotavoitteen. Ilmastontyötä kunnat tekevät nyt vapaaehtoisesti, mutta ilmastopoliittinen ohjaus on nopeassa muutoksessa. Ilmastolaki tuo kunnan ilmastotyön lainsäädännön piiriin. Kunnan ilmastotavoite ja -strategia kytkeytyy aina kuntastrategiaan Myös EU-velvoitteiden toimeenpano tapahtuu pitkälti kunnissa. Kunnat tekevät ilmastotyötä…
Lue lisää

Auraan uusi kunnanjohtaja,

Auran kunnanvaltuusto valitsi Auran uudeksi kunnanjohtajaksi Terhi Källin ja varalle Satu Sarinin. Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta; Päätös: Sanna Laine esitti Kokoomuksen ryhmän puolesta kunnanjohtajaksi Terhi Källiä ja varalle Satu Sarinia. Jouko Vähä-Rahka esitti Keskustan ryhmän puolesta Terhi Källiä kunnanjohtajaksi. Vasemmistoliitto ehdotti…
Lue lisää

Auran Demarit mukana luomassa tulevaisuuden kuntaa,

Olin SDP:n kuntajohdon päivillä Jämsän Himoksella 25-26.9.2021, jossa ohjelmassa mm. Tulevaisuuden kunta-seminaari. Alustajina toimivat demariministerit Paatero, Haatainen, Harakka ja Marin.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä alueille kuntien tehtäväkenttä muuttuu. Himokselle kokoonnuttiin yhdessä miettimään millainen tulevaisuuden kunta demarien mielestä muutoksen jälkeen on.…
Lue lisää

Valitut Kuntavaaliehdokkaat 2021

Kiitos kaikille Auran SDP:n ehdokkaille ja heitä äänestäneille, sekä onnittelut valituille !
Lue lisää

Valtuustoaloite; VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON VAHVISTAMINEN

VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON VAHVISTAMINEN Tulevaisuuden kunta on erilainen kuin tämän päivän kunta. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaasuuresti kuntien tehtäviin. Kuntiin jää ihmisten arki. On löydyttävä tilaa toivolle ja uuden tulevaisuuden rakentamiselle. Tämän työn lähtökohdaksi tulee ottaa kunnan asukkaat ja heidän tarvitsemansa julkiset palvelut.Aktiivinen…
Lue lisää

KUNTAVAALIN 2021 TEEMOJA

Turvataan lapsille ja nuorille laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, sekä turvallinen kasvuympäristö. Riittävät leikki- ja harrastuspaikat tukevat sosiaalisesti aktiivista lapsuutta. Julkisten tilojen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Tuetaan monipuolista ja edullista vuokra-asuntotuotantoa rakentamisen, kaavoituksen ja tonttipolitiikan avulla. Tähdätään asukaslukumme kasvattamiseen ja…
Lue lisää

OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU!

OPPIVELVOLLISUUS LAAJENEE JA TASA-ARVOISET MAHDOLLISUUDET SUORITTAA 2.ASTEEN OPINNOT PARANEVAT. Oppivelvollisuus uudistuu 1.8.21 lähtien, minkä jälkeen jokaiselle nuorelle taataan oikeus opintoihin ja omaan opintopolkuun täysi-ikäisyyteen asti. Vastuu nuoren pääsemisestä opintopolulle on kotikunnalla. Useimman nuoren kohdalla peruskoulun jälkeiset opinnot alkavat ammatillisena koulutuksena…
Lue lisää

Kuntalaisen arjen turvaksi

Tälle sivulle on koottu kuntalaisen arjen turvaksi tarpeellisia yhteystietoja ja www-osoitteita.
Lue lisää

Tervetuloa käyttämään SDP:n yhdistyssivua

Lue lisää