Valtuustoaloite; VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON VAHVISTAMINEN

AJANKOHTAISTA

VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON VAHVISTAMINEN

Tulevaisuuden kunta on erilainen kuin tämän päivän kunta. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa
suuresti kuntien tehtäviin. Kuntiin jää ihmisten arki. On löydyttävä tilaa toivolle ja uuden tulevaisuuden rakentamiselle. Tämän työn lähtökohdaksi tulee ottaa kunnan asukkaat ja heidän tarvitsemansa julkiset palvelut.
Aktiivinen elinkeinopolitiikka tuo kuntaamme uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Varmistaaksemme myös nuorten mahdollisuuden jäädä kotikuntaan asumaan ja työskentelemään SDP:n valtuustoryhmä esittää monipuolisen ja edullisen vuokra-asuntotuotannon aktiivista vahvistamista, joko kunnan omana työnä tai yhteistyökumppanien kanssa nopealla aikataululla. Näin toimien olemme askeleen lähempänä myös Kuntastrategiamme tavoitteita.

Auran Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä 29.3.2021