OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU!

AJANKOHTAISTA

OPPIVELVOLLISUUS LAAJENEE JA TASA-ARVOISET MAHDOLLISUUDET SUORITTAA 2.ASTEEN OPINNOT PARANEVAT.


Oppivelvollisuus uudistuu 1.8.21 lähtien, minkä jälkeen jokaiselle nuorelle taataan oikeus opintoihin ja omaan opintopolkuun täysi-ikäisyyteen asti. Vastuu nuoren pääsemisestä opintopolulle on kotikunnalla.

Useimman nuoren kohdalla peruskoulun jälkeiset opinnot alkavat ammatillisena koulutuksena tai lukiokoulutuksena, mutta vaihtoehtoina voi olla myös välivaiheen koulutus esim. peruskoulun 10-luokkana. Uudistuksessa peruskoulujen 8- ja 9-luokille edellytetäänkin tehostettua oppilaanohjausta nuorten jatko-opinto valmiuksien parantamiseksi.

Nuoren siirtyessä jatko-opintoihin vastuu opintopolusta siirtyy samalla 2. asteen koulutuksen järjestäjälle.

Uudistuksessa nuorelle taataan maksuttomana peruskustannuksina;
-oppimateriaalit
-työvälineet ja -aineet, sekä työasut
-ammatillinen tutkinto
-yo-kokeet ja yo-kokeiden uusinnat
-yli 7km koulumatkat

Maksuttomuus on voimassa sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20v, mutta opiskeluissa tarvittavia erityisvälineitä maksuttomuus ei koske.

Uudistuksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille tasa-arvoisempi opintopolku, sekä myös parantaa koulutuksen jälkeen nuorten työllistymisen mahdollisuuksia.