KUNTAVAALIN 2021 TEEMOJA

AJANKOHTAISTA

Turvataan lapsille ja nuorille laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, sekä turvallinen kasvuympäristö. Riittävät leikki- ja harrastuspaikat tukevat sosiaalisesti aktiivista lapsuutta. Julkisten tilojen tulee olla turvallisia ja terveellisiä.


Tuetaan monipuolista ja edullista vuokra-asuntotuotantoa rakentamisen, kaavoituksen ja tonttipolitiikan avulla. Tähdätään asukaslukumme kasvattamiseen ja kunnan elinvoimaisuuteen.

Huomioidaan palvelujen saatavuus, liikkumisen sujuvuus sekä ympäristön viihtyisyys, kun suunnitellaan uusia ja kehitetään nykyisiä asuinalueita.

Pidetään joukkoliikenteen lippuhinnat kohtuullisina.


Ikäihmisillä on oikeus asua turvallisesti omassa kodissaan.

Ennaltaehkäisevät ja toimintakykyä edistävät palvelut auttavat ikäihmisiä asumaan omassa kodissaan pidempään turvallisesti.

Panostamme kotihoitoon, kuntoutukseen ja ateriapalveluihin. Yhteisesti rahoitetut ikäihmisten palvelut eivät saa olla voitontavoittelun kohde.


Kuntamme toimii ilmastotyössä esimerkkinä ja ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Tuemme kuntalaisia tekemään arjessaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja.


Kuntataloutta tasapainotetaan kehittämällä ja tehostamalla peruspalveluita, sekä panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Talouden tasapainottamiseksi luodaan erillinen suunnitelma, joka tehdään ihminen edellä niin, että kuntalaisten oikeus palveluihin säilyy. Tämä tulee tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

Aktiivinen elinkeinopolitiikka ylläpitää ja tuo kuntaamme uusia yrityksiä, sekä työpaikkoja.