Kuntalaisen arjen turvaksi

AJANKOHTAISTA

Sivulle on koottu kuntalaisen arjen turvaksi tarpeellisia yhteystietoja ja www-osoitteita.

https://aura.fi

Auran kunta

https://avi.fi

Aluehallintovirasto hoitaa Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

https://www.ely-keskus.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan.

https://finlex.fi/fi/

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu

https://www.kela.fi

Kansaneläkelaitos hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

https://www.keva.fi

Keva on julkisen alan työeläkevakuuttaja.

https://www.kuntaliitto.fi/

Suomen Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja.

https://www.mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriö

https://www.ruokavirasto.fi

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä.

https://stm.fi/

Sosiaali- ja terveysministeriö

https://www.suomi.fi/

Suomi.fi-verkkopalvelusta löydät tietoa eri elämäntilanteisiin ja yrityksen elinkaaren vaiheisiin.

https://www.syke.fi

Suomen ympäristökeskus

https://tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö

https://www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristö-terveydenhuollossa.

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/

Varsinais-Suomen liitto on 27 kunnan muodostaman kuntayhtymä

https://vayla.fi

Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä isompien tiehankkeiden toteuttamisesta.

https://www.ymparisto.fi

Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu