Jukka Leino; Terveiset kuntaliiton valtuuskunnan syyskokouksesta 1-2.12.

AJANKOHTAISTA

Valtuuskunnan varajäsenenä tarjoutui mahdollisuus osallistua tähän historialliseenkin kokoukseen Kuntatalolla.

Myös kuntien etujärjestö on suuren muutoksen edessä, kun Hyvinvointialueet eivät jatkossa kuuluu Kuntaliittoon. Uusi järjestö on tosin jo perusteilla tätä toimintaa varten. Syyskokouksen talousarviossa 2023 toimintaa supistetaan 30%, joten irtisanomisiltakaan ei muutoksessa vältytä. Auran kunnan jäsenmaksukin alenee tällä muutoksella saman 30%. Palvelun lasku tulee näkymään kuntien neuvonta- yms. palveluissa, jotka osaltaan muuttuvat maksullisiksi.

Kokouksessa kuultiin Markku Wileniuksen esitelmä ”Uudistuvien kuntien tulevaisuuden mahdollisuudet” , joka sisällöllään tulee todella haastamaan kuntia tulevina vuosina ja osaltaan pakottaa ymmärtämään muutostarpeet ja toimintamallit ennakoivaan tulevaisuuteen. Pitää siis ymmärtää kunnissa muutoksen suunta ja uusi johtajuus vaatii kunnilta paljon. Älykäs sopeutuminen ja menestystekijöiden ennakolta ymmärtäminen ovat avainsanoja.

Iltatilaisuudessa valtuuskunnan demariryhmä kävi kuulemassa eduskunnassa Kuntaministeri Sirpa Paateron terveiset ajankohtaisista kuntakentän tapahtumista.

Illan aikana oli mahdollisuus henkilökohtaisesti keskustella ministerin kanssa ja peilata pienen kunnan arkea isompiin kuntiin ja kuulla mitä kaikkea on suunnitteilla, jotta vuodenvaihteen muutoksesta selvitään mahdollisimman hyvin ja kaikki saavat samat palvelut kuin ennenkin. Muutos on haastava niin kunnille kuin Hyvinvointialueellekin.