Ilmasto-ohjelman laatiminen Auran kunnassa

AJANKOHTAISTA

Ilmasto-ohjelman laatiminen etenee

Auran SDP:n valtuustoryhmä teki 15.11.2021 aloitteen ympäristöohjelman laatimisesta.

Kunnanhallitus päätti 9.5.22. että Auran kunta on mukana yhteisen ilmasto-ohjelman laatimisessa Valonian ja muiden yhteistyökuntien kanssa.

Valonia;

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio.
Valonian tehtävänä on olla suunnannäyttäjä ja auttaa kuntia, yhteisöjä sekä asukkaita toimimaan ympäristön ja ilmaston paremman tilan puolesta.

Valonian kanssa on keskusteltu ilmasto-ohjelman laatimisesta ja Valonia on ehdottanut, että ilmasto-ohjelmaa voitaisiin tehdä yhteistyössä eri kuntien kanssa. Valonia kutsui koolle pienistä kunnista koostuvan ryhmän (Aura, Pöytyä, Marttila, Koski, Oripää, Sauvo, Nousiainen ja Kustavi).

Ryhmässä yhteisen ilmasto-ohjelman tekeminen sai kannatusta ja sovittiin, että kunnat päättävät mukaan tulosta toukokuun aikana.


Tavoitteena on yhteinen ohjelmapohja, jossa kullakin kunnalla on omia kärkiä ja painotuksia. Halutessaan kunta voi yhteistyön puitteissa laatia myös kokonaan oman ohjelman.


Ryhmän kunnissa edetään rinnakkain ohjelmien laadinnassa ja tarkoituksenmukaisin kohdin prosessi voi olla yhteinen (esim. kyselyt). Valonia toimii koko ilmasto-ohjelman laadinnan ajan fasilitaattorina ja avustaa sekä neuvoo sen laadinnassa.

Linkki Valonian uutiseen kuntien ilmastotyöstä;

Ilmastotyö vauhdissa monessa kunnassa