EHDOKKAANA ALUEVALTUUSTOON

AJANKOHTAISTA

HYVINVOINTI, ARVOKKAINTA MITÄ MEILLÄ ON.

Terveydenhuolto, sosiaali- ja pelastuspalvelut ovat perusoikeuksia, joiden tulee olla julkisesti eli verovaroin rahoitettuja. Hoidon saanti ikääntyneille, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan asuinkunnasta ja henkilön varallisuudesta.

  1. Palvelujen on oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan, matalalla kynnyksellä ja riittävän lähellä.

2. Auranmaalta tulee löytyä tulevaisuudessa ainakin yksi alueellinen sotekeskus, joka täyttää lähipalvelupisteen kriteerit.

3. Tavoiteenani on toimia hyvinvointialueella sen puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat. Haluan, että suomalaiset ovat yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin.


EHDOKKAAN HAASTATTELU

– Miksi olet ehdolla?

Siksi, että terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat perusoikeuksia, joiden tulee olla julkisesti eli verovaroin rahoitettuja. Hoidon saanti, ikääntyneen hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan tai hänen perheensä lompakon paksuudesta.

Olen myös toiminut Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksessa jo 9 vuoden ja Auran kunnanhallituksessa 8 vuoden ajan ja tämän kertyneen kokemuksen ja tiedon alueemme päätöksenteosta haluan olevan jatkossakin kuntalaisten käytössä.

– Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?

Hyvinvointialueiden demokraattisesti valitut ja vastuulliset päätöksentekijät asettavat tavoitteet koko Varsinais-Suomen alueen parhaaksi. Valittu johto ja hallinto on vastuussa siitä, että palvelut vastaavat oman alueen asukkaiden moninaisia tarpeita. Kokemukseni pitkäaikaisena kunnan ja terveydenhuollon päättäjänä tukee ehdokkuuttani olla mukana hyvinvointialueen vaalissa.

– Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?

Jokaisella meistä on oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen asuinpaikasta riippumatta, molemmilla kansalliskielillä. Se edellyttää luottamusta siihen, että yhteiskunta kannattelee meitä jokaista ja tarvittaessa pääsemme hoitoon, saamme tukea ja turvaa ja yhteiskunta kantaa. Tavoitteenani on toimia hyvinvointialueella sen puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat.

Haluan, että suomalaiset ovat yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena tulee olla se, että varsinaissuomalaiset ovat jatkossa terveempiä ja voivat paremmin. Painopistettä tulee siirtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

– Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta terveysmenojen kasvu tulevaisuudessa tulee olemaan monen asiantuntijankin mukaan kestämätöntä. Siksi on järkevää ja vastuullista saada uudistus aikaan juuri nyt. Monien eri järjestelmien ja käytänteiden harmonisointi yhdeksi uudeksi ja tehokkaaksi toimintamalliksi ei tule olemaan helppoa ja vailla kritiikkiä.

Samoin toiminnan tehostamisvaade rahoituksen osalta vaatii vastuullista päätöksentekoa uusilta valtuutetuilta. Yhteistyö ja tuotantomallit yksityisten palvelutuottajien kanssa vaativat onnistuneita lopputuloksia.

– Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?

Hyvinvointialue turvaa kuntaa suurempana ja valtion rahoituksella alueensa väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen tehokkaasti ja yhdenvertaisesti asuinkunnasta ja henkilön varallisuudesta riippumatta.

– Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?

Sote- palvelujen tuottamisessa yritykset ovat arvokkaita kumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä voidaan lisätä palvelutarjontaa, vastata yksilöllisiin tarpeisiin ja purkaa hoitovelkaa. Palveluiden järjestämisen tulee kuitenkin aina olla julkisen toimijan vastuulla ja julkisen palveluntuotannon tulee olla riittävää palvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointialueiden tulee olla luotettavia ja ennakoitavia kumppaneita yrityksille.

– Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle ?

Sote-alojen henkilöstöpula on todellinen ja siihen on tartuttava määrätietoisesti. Alojen työntekijät tekevät yhteiskunnallisesti arvokasta työtä, jonka arvostuksen on näyttävä niin työoloissa, johtamisessa kuin resurssoinnissa. Ihmiset ovat toimivien palveluiden voimavara. Demareille henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Alojen houkuttelevuutta voidaan lisätä työhyvinvoinnin kehittämisellä, hyvällä johtamisella ja riittävällä resurssoinnilla. Hyvinvointialueen on varmistettava, että resurssit riittävät henkilöstömitoitusten mukaiseen henkilöstömäärään sekä sijaistarpeisiin. Tämä vaatii myös riittävää valvontaa mitoitusten toteutumisen osalta.

Mitä paikallisia toimintamalleja toivot säilytettävän ?

Palvelujen on oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan, matalalla kynnyksellä ja riittävän lähellä. Auranmaalta on löydyttävä ainakin 1 alueellinen sotekeskus, joka täyttää lähipalvelupisteen kriteerit. Toivon myös palvelutarjonnan tason pysymistä nykyisellään.